Školní družina

Školní družina je školské zařízení, poskytující zájmové vzdělávání pro přihlášené účastníky podle vlastního vzdělávacího programu.

Školní družina poskytuje výchovně vzdělávací, rekreační a zájmovou činnost, v době mimo vyučování, umožňuje účastníkům také přípravu na vyučování.

Zájmové činnosti jsou uskutečňovány v rámci programu a činnosti oddělení, jako řízená kolektivní a individuální činnost, či jako spontánní aktivita. Zájmové činnosti jsou organizovány také v zájmových útvarech, které vedou vychovatelky.

Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně základní školy, přihlášené k pravidelné denní docházce.

ŠD má zaveden ranní provoz od 6:30 – 8:00 hodin.

Odpolední provoz probíhá v jednotlivých odděleních od 11:40 – 17:00 hodin.

Celková kapacita školní družiny je 240 žáků.

 Školní družina využívá vlastní prostory, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku.  Činnost školní družiny je prezentována v rámci školy i mimo ni, například na veřejně přístupných výstavkách, při veřejných vystoupeních, soutěžích apod.

Soubory ke stažení

Soutěž pro babičky a dědečky

Úplata ŠD na školní rok 2021-2022

Soutěž Popletené hádanky

Zajištění provozu školní družiny o hlavních prázdninách 2021

Soutěž O nejkrásnější berušku

Putování s lesními zvířátky

Soutěž Veselé písmenko

Křížovka pro děti

Soutěž Pohádky o zvířátku

Soutěž O nejkrásnější kraslici

Pohádkové hádanky

Soutěž - Lepené výrobky z papíru

Soutěž - Báseň o přírodě

Provoz školní družiny - Pololetní prázdniny 2021

Příroda kolem nás - soutěž pro babičky a dědečky

Dodatek - Stanovení úplaty

Stanovení úplaty zájmového vzdělávání-školní rok 2020/2021

Telefonní čísla školní družiny

Zájmové kroužky školní družiny 2020/2021

Příloha k přihlášce na prázdninový provoz

Souhlas zákonného zástupce s převedením poměrné části úplaty

Žádost o navrácení poměrné části úplaty za školní družinu

Soutěž pro děti

Soutěž skřítka Emana

Přihláška do školní družiny k pravidelné denní docházce-školní rok 2020/2021

Soutěž pro děti: Malý zdravotník

Soutěž pro děti: O nejkrásnější roušku

Soutěž pro děti: Jak domečky cestovaly

Soutěž pro děti školní družiny

Soutěž pro babičky a dědečky s názvem Život se zvířecími kamarády

Vnitřní řád školní družiny

Žádost o odhlášení ze školní družiny

Úhrada školní družiny

Stanovení úplaty 2019/2020

Informace pro rodiče

ŠVP

Formulář - omluvenka ze školní družiny

Přihláška do zájmového kroužku školní družiny