Dokumenty

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Výsledky zápisu do 1.ročníku pro šk.rok 2021/2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Rozpočet na rok 2021

Dokumentace k nástřiku nano suspenzí TiO2

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Rozhodnutí o výběru dodavatele na užitkové vozidlo

Distanční rozvrh 2.stupeň od 30.11.2020

Volby do školské rady

Informace k ošetřovnému

Rozvrh 2.st.

Rozvrh 1.st.

Rozhodnutí o výběru dodavatele technického vybavení

Rozvrh distanční výuky od 12. - 16.10.2020

Výzva k veřejné zakázce - technické vybavení

Školní řád platný od 1.9.2020

Výroční zpráva školy 2019/2020

Protiepidemická opatření školy

Plán práce 2020 - 2021

Dlouhodobý plán 2020 - 2026

Dodatek ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo - Oprava podlah v ŠD

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Rozhodnutí o výběru

Publicita "Chytrá škola"

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2022 - zřizovatel

Rozpočet na rok 2020 - zřizovatel

Výroční zpráva 2018/2019

Provozní řád ZŠ

Organizační řád ZŠ

Organogram

Plán práce 2019/2020

Etický kodex

Vnitřní řád ŠJ

Žádost o vyhotovení opisu nebo stejnopisu vysvědčení

Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení

Rozpočet PO 2019

Střednědobý výhled PO na r. 2020-2021

Výroční zpráva 2017/2018

Plán práce 2018/2019

Plán práce 2017/2018

Výsledky zápisu na školní rok 2018/2019

Normativní rozpočet přímých nákladů na rok 2018

Rozpočet 2018 - zřizovatel

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o přestup žáka

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Žádost o uvolnění z TV

ŠVP ZŠ - Škola plná pohybu

Výroční zpráva 2016/2017

Úplata ve školní družině

Dodatek k provoznímu řádu školní jídelny

Směrnice: Vnitřní řád školní jídelny

Směrnice: Vnitřní řád ŠD

Výroční zpráva 2015/2016