Kontakty

Základní škola Prostějov
ul. Dr. Horáka 24

796 01 Prostějov
E-mail:  zshor@seznam.cz

IČ:47922516

Datová schránka: vxbi492

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jana Orságová, Interní auditor

Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, tel.: +420 582 329 460

e-mail: poverenec@prostejov.eu 

 

 

Mgr.Bc.Petra Rubáčová, ředitelka školy  zshor@seznam.cz

588 000 637, 604 296 410

Mgr.Marie Nováčková, zástupkyně pro II.stupeň novackovam.zshor@centrum.cz 588 000 635, 733 622 615
Mgr.Michaela Mayerová, zástupkyně pro I.stupeň mayerovam.zshor@centrum.cz   588 000 632, 732 565 674
Irena Čáslavská, personalistka a admin. pracovnice sekretariat.zshor@centrum.cz 588 000 631, 773 010 031
Ing. Barbora Adámková, účetní školy adamkovab.zshor@centrum.cz 588 000 636
Monika Lakomá, vedoucí ŠJ lakomam.zshor@centrum.cz 588 000 640, 731 209 655
Edita Žemličková, administrativní pracovnice ŠJ jidelna.zshor@centrum.cz 588 000 639, 731 115 456
Mgr. Kateřina Friedlová, bazén plavani.zshor@centrum.cz 773 527 878
Naděžda Kalábová, vedoucí školní družiny sdhor@seznam.cz 588 000 647, 775 734 442
Mgr. Lukáš Doležel, ICT koordinátor vt.zshor@centrum.cz 588 000 644

  

Telefonní seznam           klapka             telefonní číslo                      mobilní telefon                                                                 

Ředitel školy: 17 588 000 637 604 296 410  
Sekretariát, personalistka: 11 588 000 631 773 010 031  
ZŘ II.stupeň 15 588 000 635 733 622 615  
ZŘ I.stupeň 12 588 000 632 604 296 409  
Účetní školy: 16 588 000 636    
Školní jídelna - vedoucí: 20 588 000 640 731 209 655  
Školní jídelna - účetní:  19 588 000 639 731 115 456  
Plavání:     773 527 878  
ŠD - 1.+2.odd. 27 588 000 647 775 734 442 N.Kalábová, Mgr.Kopecká
ŠD - 3.odd. 30 588 000 650 775 734 442 K.Vorálková 
ŠD - 4.odd. 18 588 000 638 775 734 442 J.Janáčková 
ŠD - 5.odd. 13 588 000 633 733 622 613 M.Kohoutek
ŠD - 6.odd. 14 588 000 634 733 622 613 L.Bendová 
ŠD - 7.odd. 29 588 000 649 733 622 613 H.Reiterová, M.Kašpar 
Sborovna 1.stupeň: 23 588 000 643 731 115 453 pedagogové 1.stupně 
Kabinet chemie: 21 588 000 641 777 994 890 Mgr.Ščudlová, Mgr.Kulišťáková, Mgr.Hradečná
Kabinet biologie: 31 588 000 651 777 994 890 Mgr.Nekoksová, Mgr.Hrubá J., Mgr.Pánková
Kabinet VV 22 588 000 642 777 994 890 Mgr. Sekaninová, Mgr.Vykydalová, Mgr. Zatloukalová, Mgr.Vláčilová
Kabinet ČJ/VP 33 588 000 653 777 994 890 Mgr.Čeplová, Mgr.Sekaninová 
Kabinet fyziky 24 588 000 644 777 994 890 Mgr.Hlavica, Mgr.Doležel, Mgr.Misař
Kabinet HV 32 588 000 652   Mgr.Fajkusová, Mgr.Radičová, Mgr.Škopíková 
Kabinet TV 25 588 000 645   Mgr.Faltýnek, Mgr.Vrtílek
Kabinet plavání       Mgr.Friedlová,L.Kousal,M.Kašpar, PaedDr.Strachoňová
Školník     773 010 170  

  

Zaměstnanci školy:

Mgr.Bc. Petra Rubáčová

ředitelka školy

 

zshor@seznam.cz

 

Mgr. Marie Nováčková

statutární zástupce ředitelky školy, zástupce ředitelky pro II.stupeň

  novackovam.zshor@centrum.cz  

Mgr. Michaela Mayerová

zástupce ředitelky pro I.stupeň

  mayerovam.zshor@centrum.cz  
 

  třídnictví e-mail konzultační hodiny
Mgr.Bronislava Honzírková 1.A honzirkovab.zshor@centrum.cz  
Mgr. Jana Navrátilová 1.B navratilovaj.zshor@centrum.cz  
Mgr. Jaroslav Kaňa 1.C kanaj.zshor@centrum.cz úterý 12:30-13:30
Mgr. Marie Hrubá 2.A hrubam.zshor@centrum.cz  
Mgr. Kamila Francová 2.B francovak.zshor@centrum.cz  
Mgr. Kateřina Dubanská 3.A dubanskak.zshor@centrum.cz úterý 7:30-8:00, středa 7:30-8:00 
Mgr. Kateřina Provazová 3.B provazovak.zshor@centrum.cz pondělí 7:30-8:00, čtvrtek 12:00-12:30
Mgr. Eva Zlámalová 3.C zlamalovae.zshor@centrum.cz pondělí 13:-13, středa 7:30 - 8:00
Mgr. Jana Kissová 4.A kissovaj.zshor@centrum.cz  
Mgr. Renata Kratochvilová 4.B kratochvilovar.zshor@centrum.cz úterý 7:30-8:00, 13:00-13:30
Mgr. Ivana Bezrouková  5.A bezroukovai.zshor@centrum.cz pondělí 7:25-7:55, středa 7:25-7:55 
Mgr. Ivana Vajdová 5.B vajdovai.zshor@centrum.cz pondělí 14:00-14:30, úterý 13:50-14:20
Mgr. Andrea Kovářová 5.C kovarovaa.zshor@centrum.cz středa 8:00-9:00
Mgr. Jitka Chytilová netřídní chytilovaj.zshor@centrum.cz pondělí 13:00-14:00
Mgr. Karolína Hanáková netřídní  hanakovak.zshor@centrum.cz čtvrtek 7:30-8:00, pátek 7:30-8:00 
Bc. Leona Bendová - asistentka   bendoval.zshor@centrum.cz  
Petra Popelková - šk. asistentka   popelkovap.zshor@centrum.cz  
Mgr. Ilona Pánková 6.A pankovai.zshor@centrum.cz  pondělí 13:30 - 14, středa 12 -12:30
Mgr. Leoš Fatýnek 6.B faltynekl.zshor@centrum.cz  středa 12:30 - 13:30
Mgr. Jana Hradečná 6.C hradecnaj.zshor@centrum.cz  úterý, středa 13:10 - 13:40
Mgr. Jana Hrubá 7.A hrubaj.zshor@centrum.cz  pondělí 13:30 - 14. středa13:15 - 13:45
Mgr. Lukáš Doležel 7.B vt.zshor@centrum.cz  pondělí 11:50 - 12:50
Mgr.Petr Hlavica 7.C hlavicap.zshor@centrum.cz  pondělí 11:45 - 12:45
Mgr. Jakub Misař 8.A misarj.zshor@centrum.cz  pondělí 11:45 - 12:45
Mgr. Simona Kulišťáková 8.B kulistakovas.zshor@centrum.cz  středa 11:45 - 12:45
Mgr. Stanislava Škopíková 8.C skopikovas.zshor@centrum.cz  úterý 13:30 - 14, středa 12:35 - 13:05
Mgr. Iveta Vykydalová 9.A vykydalovai.zshor@centrum.cz  středa 11:45 - 12:45
Mgr. Pavlína Radičová 9.B radicovap.zshor@centrum.cz  pondělí 12 - 12:30, úterý 13 - 13:30
Mgr. Daniela Sekaninová 9.C sekaninovad.zshor@centrum.cz  středa 11:50 - 12:50
Mgr. Ivana Čeplová vých.poradce  ceplovai.zshor@centrum.cz  středa 12:35 - 13:35
Mgr.Hana Vláčilová netřídní vlacilovah.zshor@centrum.cz  pondělí14 - 15
Mgr. Michaela Zatloukalová netřídní zatloukalovam.zshor@centrum.cz  pondělí, úterý 13-13:30
Mgr.Lucie Ščudlová netřídní scudloval.zshor@centrum.cz  úterý 13:30 - 14, čtvrtek 12:05 - 12:25
Mgr. Jitka Fajkusová netřídní fajkusovaj.zshor@centrum.cz  středa 13 - 14
Mgr. Luděk Vrtílek  netřídní vrtilekl.zshor@centrum.cz  pondělí, úterý 14 - 14:30
Mgr. Daniela Sekaninová metodik prev.  sekaninovad.zshor@centrum.cz  
Mgr. Marcela Nekoksová   nekoksovam.zshor@centrum.cz  středa, čtvrtek 13:30 - 14
Mgr. Silvie Blahová šk.psycholog blahovas.zshor@centrum.cz  
Mgr. Kateřina Friedlová bazén friedlovak.zshor@centrum.cz  
Michal Kašpar trenér kasparm.zshor@centrum.cz   
Lukáš Kousal trenér kousall.zshor@centrum.cz   
PaedDr. Jaroslava Strachoňová bazén strachonovaj.zshor@centrum.cz  
Naděžda Kalábová    sdhor@seznam.cz vedoucí ŠD, I.odd.
Mgr. Pavla Kopecká    kopeckapa.zshor@centrum.cz vychovatelka ŠD, II.odd.
Karla Vorálková    voralkovaka.zshor@centrum.cz vychovatelka ŠD, III.odd.
Jana Janáčková    janackovaj.zshor@centrum.cz vychovatelka ŠD, IV.odd.
Michal Kohoutek
  kohoutekm.zshor@centrum.cz  ŠD, V. odd. 
Bc. Leona Bendová    bendovale.zshor@centrum.cz ŠD, VI. odd.
Hana Reiterová    reiterovah.zshor@centrum.cz ŠD, VII. odd. 
Michal Kašpar   kasparm.zshor@centrum.cz ŠD, VII. odd.

Ing. Barbora Adámková    adamkovab.zshor@centrum.cz účetní 
Karel Schneider    schneiderk.zshor@centrum.cz školník a strojník bazénu
Dagmar Pospíšilová     pokladní
Irena Čáslavská    sekretariat.zshor@centrum.cz sekretářka a personalistka
Edita Podhorná     uklízečka 
Lenka Gálová     uklízečka 
Jana Loncová     uklízečka
Iveta Mlčáková     uklízečka 
Marcela Schneiderová     uklízečka 
Věra Večerková     uklízečka 
Jana Zapletalová      uklízečka 
Monika Lakomá     lakomam.zshor@centrum.cz vedoucí ŠJ , tel. 588 000 640,731 209 655
Edita Žemličková    jidelna.zshor@centrum.cz admin. pracovnice ŠJ, tel.  731 115 456
Ludmila Konevičová     kuchařka
Zdeňka Hanáková     pracovnice provozu ŠJ
Jana Fojtková     pracovnice provozu ŠJ 
Růžena Zezulová     kuchařka
Ivana Koutková     kuchařka 
Jana Všetičková     kuchařka 
Eva Klučková     pracovnice provozu ŠJ 
Věra Fresserová     hlavní kuchařka
Dagmar Mráčková     kuchařka
Lucie Mandíková     pracovnice provozu ŠJ
Věra Janovská     pracovnice provozu ŠJ
Petr Pořízka     řidič