Vítejte

Naše škola působí mezi prostějovskými školami již od 1.září 1977.

Je zaměřena na výuku plavání a jako jediná v Prostějově má svůj vlastní plavecký bazén. A tak vedle klasických tříd existují i třídy plavecké. Velké sportovní vyžití mohou žáci uplatnit ve dvou moderně vybavených tělocvičnách,  na travnatých venkovních hřištích a sportovišti s umělým povrchem. Jedna z tělocvičen poskytuje i adrenalinové vyžití v podobě horolezecké stěny, která je k dispozici našim žákům i široké veřejnosti. V rámci přestávek a školní družiny mohou děti dále využívat zelené plochy s prolézačkami a školní dvůr. Pro výuku pěstitelských prací slouží rozsáhlý školní pozemek.

Škola podporuje moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky s dalších pomůcek. Proto jsou ve škole dvě počítačové učebny s internetovým připojením, audiovizualní a multimediální technikou pro výuku cizích jazyků a informatiky. Téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a učitelským počítačem. K vybavenosti školy ještě patří řada odborných učeben - chemie, hudební výchovy, cizích jazyků (1.stupeň AJ, 2.stupeň NJ a RJ), dílny školní kuchyňka. Samozřejmostí jsou samostatná oddělení školní družiny s petrým zábavně-vzdělávacím programem a školní jídelna.

Svým žákům škola rovněž zajišťuje rozsáhlou nabídku mimoškolních aktivit ve formě školních akcí, zájmových kroužků (viz.Kroužky), nepovinných předmětů na 1.stupni (sborový zpěv, náboženství) a povinně volitelných předmětů na 2.stupni.

Pro nadané žáky zajišťuje škola mnoho vzdělávacích soutěží a olympiád (matematická, jazyková, recitační...) a zapojování do řady výchovně-vdělávacích projektů.

Každoročně škola zajišťuje výchovně-vdělávací exkurze, pobyty v přírodě, lyžařské výcviky, prázdninové tábory, kulturní akce, sportovní olympiádu a mnoho dalších aktivit. Při výchovně-vzělávací práci klade škola důraz na slušnost, spolupráci, pohodovou atmosféru a využívání rozličných metod a forem práce.

Nejnovější novinky

Jarní část sběru starého papíru

V týdnu od 8.4. do 12.4. budeme velice rádi za každé kilo starého papíru, které přinesete. Brána do d…

Číst více…

Dovolba člena školské rady

Vážení rodiče, 31. 8. 2019 končí ve funkci předsedkyně školské rady paní Eva Moudrá, proto je nutn&a…

Číst více…

Aktualizovali jsme informace k zápisu do prvních tříd pro rok 2019/2020

Vše potřebné najdete v sekci Škola - Zápis.…

Číst více…

20.2.2019, 16.-17.hod - Zdravá školička

Hodinka od 16 - 17.hodin 20.2.2019 je určena předškoláčkům a jejich rodičům, kteří touží poznat svou budoucí &scaro…

Číst více…

20.2.2019, 8. - 10.hod - Den otevřených dveří

Ve středu 20.2.2019 můžete v době od 8:00 - 10:00 navštívit výuku ve všech třídách, nahlédnout d…

Číst více…

Nadcházející školní akce

Duben

23

Dětské dopravní hřiště - 4.B

Dětské dopravní hřiště |

Duben

23

třídní schůzky 1.B

| 17.00

Duben

24

Turnaj ve vybíjené-okrskové kolo

škola |

Duben

24

Dětské dopravní hřiště - 4.A

Dětské dopravní hřiště |

Duben

25

Dětské dopravní hřiště - 4.C

Dětské dopravní hřiště |

Duben

26

Ukázková hodina volejbalu pro 4.ročníky

škola |

Duben

26

Zápis do prvních tříd

| 12.00 - 18.00