Vítejte

Naše škola působí mezi prostějovskými školami již od 1.září 1977.

Je zaměřena na výuku plavání a jako jediná v Prostějově má svůj vlastní plavecký bazén. A tak vedle klasických tříd existují i třídy plavecké. Velké sportovní vyžití mohou žáci uplatnit ve dvou moderně vybavených tělocvičnách,  na travnatých venkovních hřištích a sportovišti s umělým povrchem. Jedna z tělocvičen poskytuje i adrenalinové vyžití v podobě horolezecké stěny, která je k dispozici našim žákům i široké veřejnosti. V rámci přestávek a školní družiny mohou děti dále využívat zelené plochy s prolézačkami a školní dvůr. Pro výuku pěstitelských prací slouží rozsáhlý školní pozemek.

Škola podporuje moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky s dalších pomůcek. Proto jsou ve škole dvě počítačové učebny s internetovým připojením, audiovizualní a multimediální technikou pro výuku cizích jazyků a informatiky. Téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a učitelským počítačem. K vybavenosti školy ještě patří řada odborných učeben - chemie, hudební výchovy, cizích jazyků (1.stupeň AJ, 2.stupeň NJ a RJ), dílny školní kuchyňka. Samozřejmostí jsou samostatná oddělení školní družiny s petrým zábavně-vzdělávacím programem a školní jídelna.

Svým žákům škola rovněž zajišťuje rozsáhlou nabídku mimoškolních aktivit ve formě školních akcí, zájmových kroužků (viz.Kroužky), nepovinných předmětů na 1.stupni (sborový zpěv, náboženství) a povinně volitelných předmětů na 2.stupni.

Pro nadané žáky zajišťuje škola mnoho vzdělávacích soutěží a olympiád (matematická, jazyková, recitační...) a zapojování do řady výchovně-vdělávacích projektů.

Každoročně škola zajišťuje výchovně-vdělávací exkurze, pobyty v přírodě, lyžařské výcviky, prázdninové tábory, kulturní akce, sportovní olympiádu a mnoho dalších aktivit. Při výchovně-vzělávací práci klade škola důraz na slušnost, spolupráci, pohodovou atmosféru a využívání rozličných metod a forem práce.

Nejnovější novinky

Výzva k podání nabídky

Renovace hřiště s oplocením - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Viz&n…

Číst více…

Napsali o nás :)

www.prostějov.eu/cs/aktuality-archiv…

Číst více…

Odstávka pevných linek

Vážení rodiče, z technických důvodů nebude v několika příštích dnech možné se dovolat na pevné…

Číst více…

Změna ceny při nákupu identifikačního čipu

Z důvodu změny typu identifikačních čipů se měmí od měsíce dubna 2018 částka při nákupu za 1 kus ze 110,- Kč na 118…

Číst více…

Už brzy - jedinečná novinka! Automat na školní potřeby dle přání žáků :)

Číst více…

Nadcházející školní akce

Duben

20

Zápis 2018/2019

škola | 12.00

Duben

23

Pedagogická rada

|

Duben

24

Třídní schůzky

|

Duben

24

Mc Donald Cup 2.+3.třídy

ZŠ a RG PV |

Duben

25

Seiferos - draví ptáci

hřiště | 10.00

Duben

26

Mc Donald Cup 4.+5.tř.

ZŠ a RG PV |

Duben

26

Beseda - Kyberšikana 5.A, 5.C

škola |