Vítejte

Naše škola působí mezi prostějovskými školami již od 1.září 1977.

Je zaměřena na výuku plavání a jako jediná v Prostějově má svůj vlastní plavecký bazén. A tak vedle klasických tříd existují i třídy plavecké. Velké sportovní vyžití mohou žáci uplatnit ve dvou moderně vybavených tělocvičnách,  na travnatých venkovních hřištích a sportovišti s umělým povrchem. Jedna z tělocvičen poskytuje i adrenalinové vyžití v podobě horolezecké stěny, která je k dispozici našim žákům i široké veřejnosti. V rámci přestávek a školní družiny mohou děti dále využívat zelené plochy s prolézačkami a školní dvůr. Pro výuku pěstitelských prací slouží rozsáhlý školní pozemek.

Škola podporuje moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky s dalších pomůcek. Proto jsou ve škole dvě počítačové učebny s internetovým připojením, audiovizualní a multimediální technikou pro výuku cizích jazyků a informatiky. Téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a učitelským počítačem. K vybavenosti školy ještě patří řada odborných učeben - chemie, hudební výchovy, cizích jazyků (1.stupeň AJ, 2.stupeň NJ a RJ), dílny školní kuchyňka. Samozřejmostí jsou samostatná oddělení školní družiny s petrým zábavně-vzdělávacím programem a školní jídelna.

Svým žákům škola rovněž zajišťuje rozsáhlou nabídku mimoškolních aktivit ve formě školních akcí, zájmových kroužků (viz.Kroužky), nepovinných předmětů na 1.stupni (sborový zpěv, náboženství) a povinně volitelných předmětů na 2.stupni.

Pro nadané žáky zajišťuje škola mnoho vzdělávacích soutěží a olympiád (matematická, jazyková, recitační...) a zapojování do řady výchovně-vdělávacích projektů.

Každoročně škola zajišťuje výchovně-vdělávací exkurze, pobyty v přírodě, lyžařské výcviky, prázdninové tábory, kulturní akce, sportovní olympiádu a mnoho dalších aktivit. Při výchovně-vzělávací práci klade škola důraz na slušnost, spolupráci, pohodovou atmosféru a využívání rozličných metod a forem práce.

Nejnovější novinky

Úřední hodiny během letních prázdnin 2019

Úřední hodiny sekretariátu školy během měsíců července a srpna budou každou středu od 10 - 12 hodin.…

Číst více…

Loučení se školním rokem

Zveme žáky i rodiče na "Loučení se školním rokem", které proběhne 19.6.2019 od 16 - 18 hodin ve venkovním ar…

Číst více…

Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku nebo odkladu školní docházky

Rozhodnutí je možné vyzvednout v době úředních hodin: 7.30 - 8.00, 13.30 - 14.00 nebo po telefonické domluvě - 588 …

Číst více…

Veselá věda - školní rok 2019/2020

I v příštím školním roce se otevře  “Veselá věda" - kroužek zábavných “skorov…

Číst více…

Změna způsobu stravování

Vážení rodiče, od září 2019 dojde ke změně způsobu úhrady za stravování. Bližší inform…

Číst více…

Nadcházející školní akce

Žádné akce!