Vítejte

Naše škola působí mezi prostějovskými školami již od 1.září 1977.

Je zaměřena na výuku plavání a jako jediná v Prostějově má svůj vlastní plavecký bazén. A tak vedle klasických tříd existují i třídy plavecké. Velké sportovní vyžití mohou žáci uplatnit ve dvou moderně vybavených tělocvičnách,  na travnatých venkovních hřištích a sportovišti s umělým povrchem. Jedna z tělocvičen poskytuje i adrenalinové vyžití v podobě horolezecké stěny, která je k dispozici našim žákům i široké veřejnosti. V rámci přestávek a školní družiny mohou děti dále využívat zelené plochy s prolézačkami a školní dvůr. Pro výuku pěstitelských prací slouží rozsáhlý školní pozemek.

Škola podporuje moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky s dalších pomůcek. Proto jsou ve škole dvě počítačové učebny s internetovým připojením, audiovizualní a multimediální technikou pro výuku cizích jazyků a informatiky. Téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a učitelským počítačem. K vybavenosti školy ještě patří řada odborných učeben - chemie, hudební výchovy, cizích jazyků (1.stupeň AJ, 2.stupeň NJ a RJ), dílny školní kuchyňka. Samozřejmostí jsou samostatná oddělení školní družiny s petrým zábavně-vzdělávacím programem a školní jídelna.

Svým žákům škola rovněž zajišťuje rozsáhlou nabídku mimoškolních aktivit ve formě školních akcí, zájmových kroužků (viz.Kroužky), nepovinných předmětů na 1.stupni (sborový zpěv, náboženství) a povinně volitelných předmětů na 2.stupni.

Pro nadané žáky zajišťuje škola mnoho vzdělávacích soutěží a olympiád (matematická, jazyková, recitační...) a zapojování do řady výchovně-vdělávacích projektů.

Každoročně škola zajišťuje výchovně-vzdělávací exkurze, pobyty v přírodě, lyžařské výcviky, prázdninové tábory, kulturní akce, sportovní olympiádu a mnoho dalších aktivit. Při výchovně-vzělávací práci klade škola důraz na slušnost, spolupráci, pohodovou atmosféru a využívání rozličných metod a forem práce.

Nejnovější novinky

Úřední hodiny sekretariátu školy během letních prázdnin

Úřední hodiny sekretariátu: STŘEDA od 8:00 do 12:00…

Číst více…

Informace ke stravování 2020/2021

Veškeré informace ke stravování 2020/2021 a přihlášku kna obědy najdete v záložce ŠKOLNÍ…

Číst více…

Prázdninový provoz školní družiny

Prázdninový provoz ŠD při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Termín: 20. 7. do 24. 7. 2020, od 7:00 do 16:00 h…

Číst více…

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníku

Vážení rodiče, na základě zjištění Vašeho zájmu o konzultace v 6. – 8. ročníku, V&…

Číst více…

Hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/20

Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020   Vážení rodiče,  hodnocení žáků …

Číst více…

Nadcházející školní akce

Žádné akce!