Vítejte

Naše škola působí mezi prostějovskými školami již od 1.září 1977.

Je zaměřena na výuku plavání a jako jediná v Prostějově má svůj vlastní plavecký bazén. A tak vedle klasických tříd existují i třídy plavecké. Velké sportovní vyžití mohou žáci uplatnit ve dvou moderně vybavených tělocvičnách,  na travnatých venkovních hřištích a sportovišti s umělým povrchem. Jedna z tělocvičen poskytuje i adrenalinové vyžití v podobě horolezecké stěny, která je k dispozici našim žákům i široké veřejnosti. V rámci přestávek a školní družiny mohou děti dále využívat zelené plochy s prolézačkami a školní dvůr. Pro výuku pěstitelských prací slouží rozsáhlý školní pozemek.

Škola podporuje moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky s dalších pomůcek. Proto jsou ve škole dvě počítačové učebny s internetovým připojením, audiovizualní a multimediální technikou pro výuku cizích jazyků a informatiky. Téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a učitelským počítačem. K vybavenosti školy ještě patří řada odborných učeben - chemie, hudební výchovy, cizích jazyků (1.stupeň AJ, 2.stupeň NJ a RJ), dílny školní kuchyňka. Samozřejmostí jsou samostatná oddělení školní družiny s petrým zábavně-vzdělávacím programem a školní jídelna.

Svým žákům škola rovněž zajišťuje rozsáhlou nabídku mimoškolních aktivit ve formě školních akcí, zájmových kroužků (viz.Kroužky), nepovinných předmětů na 1.stupni (sborový zpěv, náboženství) a povinně volitelných předmětů na 2.stupni.

Pro nadané žáky zajišťuje škola mnoho vzdělávacích soutěží a olympiád (matematická, jazyková, recitační...) a zapojování do řady výchovně-vdělávacích projektů.

Každoročně škola zajišťuje výchovně-vzdělávací exkurze, pobyty v přírodě, lyžařské výcviky, prázdninové tábory, kulturní akce, sportovní olympiádu a mnoho dalších aktivit. Při výchovně-vzělávací práci klade škola důraz na slušnost, spolupráci, pohodovou atmosféru a využívání rozličných metod a forem práce.

Nejnovější novinky

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníku

Vážení rodiče, na základě zjištění Vašeho zájmu o konzultace v 6. – 8. ročníku, V&…

Číst více…

Hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/20

Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020   Vážení rodiče,  hodnocení žáků …

Číst více…

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

Seznam přijatých žadatelů - registrační (identifikační) čísla - najdete v záložce ŠKOLA - ZÁPIS.…

Číst více…

Výukové skupiny 9.ročníku

Od 11.5. je umožněna přítomnost žáků 9.ročníku ve výukových skupinách, které  jsou zaměřeny na p…

Číst více…

Otevření venkovních sportovišť

Od 1.května se otevírají venkovní sportoviště - za podmínek určených vládou. Správce bude př&i…

Číst více…

Nadcházející školní akce

Žádné akce!