Vítejte

Naše škola působí mezi prostějovskými školami již od 1.září 1977.

Je zaměřena na výuku plavání a jako jediná v Prostějově má svůj vlastní plavecký bazén. A tak vedle klasických tříd existují i třídy plavecké. Velké sportovní vyžití mohou žáci uplatnit ve dvou moderně vybavených tělocvičnách,  na travnatých venkovních hřištích a sportovišti s umělým povrchem. Jedna z tělocvičen poskytuje i adrenalinové vyžití v podobě horolezecké stěny, která je k dispozici našim žákům i široké veřejnosti. V rámci přestávek a školní družiny mohou děti dále využívat zelené plochy s prolézačkami a školní dvůr. Pro výuku pěstitelských prací slouží rozsáhlý školní pozemek.

Škola podporuje moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky s dalších pomůcek. Proto jsou ve škole dvě počítačové učebny s internetovým připojením, audiovizualní a multimediální technikou pro výuku cizích jazyků a informatiky. Téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a učitelským počítačem. K vybavenosti školy ještě patří řada odborných učeben - chemie, hudební výchovy, cizích jazyků (1.stupeň AJ, 2.stupeň NJ a RJ), dílny školní kuchyňka. Samozřejmostí jsou samostatná oddělení školní družiny s petrým zábavně-vzdělávacím programem a školní jídelna.

Svým žákům škola rovněž zajišťuje rozsáhlou nabídku mimoškolních aktivit ve formě školních akcí, zájmových kroužků (viz.Kroužky), nepovinných předmětů na 1.stupni (sborový zpěv, náboženství) a povinně volitelných předmětů na 2.stupni.

Pro nadané žáky zajišťuje škola mnoho vzdělávacích soutěží a olympiád (matematická, jazyková, recitační...) a zapojování do řady výchovně-vdělávacích projektů.

Každoročně škola zajišťuje výchovně-vdělávací exkurze, pobyty v přírodě, lyžařské výcviky, prázdninové tábory, kulturní akce, sportovní olympiádu a mnoho dalších aktivit. Při výchovně-vzělávací práci klade škola důraz na slušnost, spolupráci, pohodovou atmosféru a využívání rozličných metod a forem práce.

Nejnovější novinky

Prohlášení o ochraně osobních údajů

celý text "Prohlášení o ochraně osobních údajů" ke stažení v záložce - INFORMACE - DOKUMENTY…

Číst více…

Rozdělení budoucích prvňáků

Vážení rodiče, v záložce škola - zápis do 1.tříd - soubory ke stažení - najdete rozdělení dět&…

Číst více…

Výsledky zápisu do prvních tříd 2018/2019

Přehled přijatých žáků najdete v záložce: INFORMACE - DOKUMENTY - Výsledky zápisu.…

Číst více…

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje dne 7.5.2018 ředitelské volno z důvodu plošné deratizace.…

Číst více…

Nové přímé telefonní linky

Byly zřízeny přímé linky do jednotlivých kabinetů a oddělení. Nová čísla již fungují, star&aac…

Číst více…

Nadcházející školní akce

Červen

20

Knihovna - seznámení, 1.B

knihovna Prostějov | 8.30 - 9.30

Červen

20

Svátek slabikáře 1.A, 1.B

| 16.00

Červen

20

Exkurze Hlubočky 1.C, 2.B

|

Červen

21

Berlín na koloběžkách - exkurze pro žáky 2.stupně

|

Červen

21

Louční se školním rokem

areál školy | 16. - 19.hod.

Červen

28

Prostějovský vodníček - plavecká soutěž

školní bazén |