Zprávy z akcí

Dopravně - sportovní - zdravotní soutěž

Poprvé se konala pro žáky 5.ročníků 9.1.2019 v hale DDM a přinesla nám 1.místo pro Ondřeje Hájka z 5.A a 2.místo pro Filipa Robeše také z 5.A. Poměřili jsme síly se základními školami Valenty a Melantrichova. Jsme rádi, že se děti hýbou rády!

Florbal na ledu

Čtvrtek 20.12.2018 přinesl našemu florbalovo-hokejovému týmu parádní 2.místo ve 2.ročníku florbalu na ledu pořádaného DDM pod záštitou Magistrátu města Prostějova a OC Zlatá brána. Kluci se rvali o prvenství do poslední chvíle. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme p.uč.Faltýnkovi za přípravu i podporu do samého konce.

Šablony II 

Od ledna 2019 rozjíždíme další projekt, dětem nabídneme čtenářské a jazykové kluby, badatelské kluby a kluby deskových her. Začne u nás také pracovat školní asistent a kariérový poradce.

Mikulášská nadílka

6.prosince dostali žáci 1.stupně od Mikuláše a družiny čertů a andělů mikulášskou nadílku. Stačilo jen zazpívat nebo říci krátkou básničku. Je to na naší škole již mnohaletou tradicí a všichni se na tento den velice těší.

 

 

 

 

Vánoční jarmark a charitativní akce

 

Adventní dobu jsme na ZŠ Dr. Horáka otevřeli již tradičním jarmarkem, na kterém se žáci svým blízkým pochlubili vlastnoručními výrobky a dobrotami, které upekli spolu s rodiči. Mezi jednotlivými třídními „obchůdky“ se vyjímal krásně nazdobený stromeček, ke kterému žáci druhého stupně nanosili kupu dárků pro děti z dětských domovů a azylových center. Všechny třídy naplnily své „KRABICE OD BOT“  a společně se svými učiteli se tak žáci už druhým rokem ochotně zapojili do stejnojmenné charitativní akce. 

 

 

 

 

Poznávací exkurze do Prahy 

Ve dnech 22. 10. – 24. 10. 2018 se konala poznávací exkurze do Prahy, zúčastnili se jí vybrání žáci ze tříd 9. A i 9. B. Po příjezdu do Prahy žáci navštívili Václavské náměstí a prohlédli si sochu sv. Václava. Potom jejich kroky směřovaly na Staroměstské náměstí, kde měli možnost vstoupit do prostor Staroměstské radnice s orlojem. Podívali se do sálů radnice a na 70 metrů vysokou radniční věž. Děti si také užily pohled na nově zrekonstruovaný Staroměstský orloj, protože tento technický zázrak už lidé obdivují přes 600 let. Po obědě žáky čekala prohlídka Národního divadla s odborným výkladem. Během prohlídky se mohli se posadit do hlediště a spatřit slavnou Hynaisovu oponu. Na závěr prvního dne se žáci vydali na Petřínskou rozhlednu, kde měli možnost vstoupit do zrcadlového bludiště. Druhý den následoval odjezd do centra města. Prohlídka pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje zahrnovala také památník parašutistů v kryptě kostela. Další památka, která je naprosto uchvátila, byl Karlův most. Zde žáci rozchod přivítali s velkým nadšením, pořídili si mnoho hezkých fotek na památku a dotkli se sochy Jana Nepomuckého pro štěstí. Cesta poznání se potom přesunula na Malou Stranu do barokního kostela sv. Mikuláše. Potom žáci vstoupili do areálu Pražského hradu. Zde navštívili katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří a prošli se slavnou Zlatou uličkou. Večer byl pro žáky připraven další kulturní program v podobě návštěvy Divadla Bez zábradlí a divadelního představení Tři muži na špatné adrese, kde účinkovali v hlavních rolí Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Antonín Procházka a Johanna Tesařová. Poslední den exkurze byl zakončen návštěvou židovského hřbitova a prohlídkou Pinkasovy synagogy. Poté už na žáky čekal pouze rozchod na Václavském náměstí a cesta domů. Věříme, že si žáci dovezli z Prahy mnoho krásných i nezapomenutelných zážitků, na které budou ještě i po letech rádi vzpomínat.

 

  

IRIS 2.A - O stromech pod stromem

Dne 8. 10. se žáci 2. A zúčastnili interaktivního programu s názvem O stromech pod stromy. Děti si mohly velmi zajímavou a zábavnou formou ověřit své znalosti o stromech a přírodě. Zkoumaly stromy pomocí zrcátka, speciální lupy na kůru, hledali zvířátka, vyrobily si zvukové dřívko a vyzkoušely si spoustu dalších aktivit.Tento program si v Kolářových sadech připravili lektoři svazu ochránců přírody Iris. 
Děti byly nadšené a plné dojmů. 

 

Soutěž 7.tříd v německém jazyce

Dne 18.6.2018 se konal na naší škole již třetí ročník soutěže 7. tříd v německém jazyce. Po absolvování písemné části postoupilo 6 nejúspěšnějších žáků do druhého, závěrečného kola, ve kterém žáci prokázali vynikající pasivní i aktivní znalost cizího jazyka v úkolech zaměřených na poslech a na konverzaci. Výhercům blahopřejeme!
 

 Okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“

Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhlo na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“.

Naši školu reprezentovalo celkem 6 žáků. V kategorii mladší žáci ZŠ (4. – 6. třída) to byla Lucie Novotná a Dana Svozilová ze 6.B. V kategorii starší žáci ZŠ (7. – 9. třída) to byl Dominik Ševčík ze 7.A, Jan Mlčoch a Vojtěch Povýšil ze 7.B a Michael Roba z 9.A.

Soutěžící museli obstát v testu teoretických znalostí z oblasti pěstování rostlin a v praktickém poznávání rostlinného materiálu. Za svoji snahu obdrželi všichni soutěžící od pořadatelů malé občerstvení, propisku, přívěšek na klíče a balíčky s osivem. Deset nejlepších soutěžících z každé kategorie bylo oceněno ještě diplomem a knižním darem, tři nejlepší navíc pohárem.

V kategorii mladší žáci se z 37 soutěžících umístila na 9. místě Dana Svozilová ze 6.B. V kategorii starší žáci se z 18 soutěžících umístil na 8. místě Jan Mlčoch ze 7.B a na krásném 3. místě Michael Roba z 9.A. Také ostatní žáci, kteří reprezentovali naši školu, dosáhli velmi dobrého umístění.

Všem účastníkům soutěže děkuji za vzornou reprezentaci školy.

 

Lucie Ščudlová

 

Běží celá škola

Děti ze všech tříd postupně změřily síly v běhu kolem areálu naší školy, jenž měří cca 600 m.

Všichni bojovali o nejlepšího běžce/běžkyni třídy a také o nejlepšího běžce/běžkyni celého 1. a 2. stupně.

Nejrychlejší na 1. stupni byli : Agáta Chytilová ze 4.C a  Michal Bálint z 5.A.

Nejrychlejší běžkyní na 2. stupni se stala Nikola Vránová ze 6.C a absolutním vítězem Jakub Schneider z 9.B

 

Vítězům gratulujeme a všem dětem děkujeme za účast. Těšíme se opět za rok !

Zlatý list

Dne 4. 5. 2018 se 12 žáků z druhého stupně zúčastnilo přírodovědné soutěže Zlatý list v koridoru Hloučela v Prostějově. Soutěž probíhala na soutěžní stezce podél řeky Hloučely, kde žáci na jednotlivých stanovištích odpovídali na otázky z různých přírodovědných oborů. Tato kolektivní soutěž probíhala v šestičlenných družstvech rozdělených na dvě tříčlenné hlídky. V mladší kategorii se žáci umístili na 10. místě s výsledkem 112 bodů a ve starší kategorii se umístili žáci na 9. místě se 104 body. 
Bylo pěkné počasí, žákům se soutěž velmi líbila.
 
Mgr. K.Straková

 

 

Seiferos

Letové ukázky dravců a sov. Naživo a z bezprostřední blízkosti si děti mohly nejen prohlédnout, ale i pohladit některé z největších i nejmenších dravců a sov naší přírody.

 Sportovní sezóna začala úspěchem

O pohár Zdravého města Prostějova

 Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhl již XVI. ročník soutěže „ O pohár Zdravého města Prostějova“. Soutěžila čtyřčlenná smíšená družstva žáků šestých tříd všech prostějovských základních škol. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 družstev. Družstvo ze 6. B ve složení Aneta Kytlicová, Anna Marková, Radim Nováček a Petr Vojkůvka získalo vynikající 2. místo. Družstvo 6. A ve složení Radka Šmídová, Zuzana Zapletalová, Jan Černý a Tomáš Majer získalo 11. místo. Družstvo      6. C ve složení Julie Miklíková, Zuzana Šponarová, Bohdan Ivanyk a Patrik Ticháček získalo  13. místo.

 Všem moc děkujeme.

 

 

Jazyková soutěž - Umím hezky česky

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 soutěžili vybraní žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku
v jazykových vědomostech a dovednostech.
V disciplínách Čtenář, Kufřík, Spoje, Kouzelná písmenka, Práce na interaktivní tabuli a Audio-ukázka měly děti možnost předvést své čtenářské dovednosti, slovní zásobu, znalosti o autorech dětských knih, práci s textem a interaktivní tabulí i porozumění textu.

Za třetí ročník se mezi sebou utkala 3 družstva: Na prvním místě se umístili žáci III. A.

Ve čtvrtém ročníku mezi sebou zápolily rovnou čtyři třídy:První příčku obsadilo družstvo žáků IV. C.

Nejstarší žáky 1. stupně reprezentovaly děti:Nejvíce bodů získala třída V. C.

Každý člen vítězného týmu z jednotlivého ročníku byl odměněn dárkovou poukázkou do knihkupectví Dobrovský v hodnotě 200,- Kč. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu za ohromnou snahu, kterou v zápolení předvedli.

Poděkování patří také žákyním 8. B, které svou asistencí na jednotlivých stanovištích svým mladším spolužákům pomáhaly. Rovněž velké díky patří dvěma redaktorkám školního časopisu Pažout ze III. C, které soutěž nafotily.

Dětem se soutěživé odpoledne velmi líbilo a už se prý těší na příští rok, až si znovu poměří své síly.Mgr. Eva Vlková (III. C) a Mgr. Eva Zlámalová (II. B)

Nové "interaktivky" pro naše nejmladší 

Další dvě nové interaktivní tabule udělaly radost v první a druhé třídě. Děti můžou, kromě zajímavých pracovních úkolů , také tančit, poslouchat zvuky přírody a vidět mnoho nového. Radost mají opravdu velkou :)

 

Škola otevřela brány i v sobotu - kovářům z Helfštýna

Krásné sobotní dopoledne nezůstala brána naší školy zamčená, ale otevřela se pro všechny, kteří chtěli vidět práci kovářů. Kromě tradičních kovářských příběhů mohli všichni návštěvníci vidět i řemeslo v praxi, vlastnoručně si vyrobit různé mince nebo vykovat přívěšek z podkováku. Kovářský pár z Helfštýna měl nejen řemeslné, ale i divadelní zkušenosti a kdo přišel, odcházel nadšený. 

Školky na návštěvě

Každý rok připraví ti nejšikovnější žáci - a že jich je požehnaně - program pro děti ze školek. Hodinová podívaná je plná písniček, tančení, hry na nástroje, divadla a soutěží. Předškoláci se rádi zapojují a stejně rádi vidí svoje bývalé kamarády, kteří k nám do školy už chodí. Navštíví také vyučování v prvních třídách a vyzkouší si, jak to v září bude vypadat. Mnohdy už jsou tak šikovní, že by mohli hned začít :) Těšíme se na ně v příštím školním roce!

Den učitelů na ZŠ Dr. Horáka = Den naruby

„Učení bylo fajn, ale být učitelem se rozhodně stát nechci, mám jen jedny nervy“.

 Jeden  z mnoha komentářů tradičního Dne naruby, který ve škole proběhl ve středu 28. března.  Odvážní žáci 9. tříd si na tento den vyměnili role s vyučujícími a vyzkoušeli si  výuku svých mladších spolužáků z 1. stupně. Ve dvojicích  si odpovědně přichystali aktivity do čtení, mluvnice, matematiky, angličtiny, tělocviku i hudební výchovy.

 Pro všechny to byl velký zážitek – malí by si to rádi zopakovali častěji, velcí  „učitelé na zkoušku“  okusili, že stát před plnou třídou upovídaných neposedů není někdy tak jednoduché, jak to ze zadních lavic vypadá. Všichni to však zvládli bezvadně a ze tříd odcházeli s pochvalou a někdy i s potleskem.

 

 

 

 

 

Recitační úspěch

V úterý 27.3.2018 se naši žáci zúčastnili okresního kola recitační soutěže. I přes velkou konkurenci základních i uměleckých kol se nám podařilo v I.  i ve  II. kategorii získat čestné uznání za osobitý projev. Toto ocenění převzaly Karin Všetičková ze 2.C v  I. kategorii a Julie Kolářová z 5.C ve II. kategorii. Moc gratulujeme!!     Mgr. Renata Kratochvilová

Velikonoční přehazovná - 27.3.2018

Turnaj mezi 3. - 5.ročníky proběhl podle pravidel, bez zranění a ke vší spokojenosti. Objevil nové talenty, kteří nás budou reprezentovat v okresní soutěži. Velký dík za přípravu a průběh patří všem třídním učitelkám I.stupně.

Automat na školní potřeby už je v provozu

V jiné škole ho nenajdete! Automat na školní potřeby jako jsou tužky, pera, sešity, ořezávátka a další věci, které běžně děti ztrácí nebo jim jednoduše dojdou si teď během pár vteřin mohou pořídit v automatu na spojovací chodbě. K dispozici jsou i základní hygienické potřeby a pár věcí jen tak pro radost. O jeho provoz se starají 4 ambasadoři, kteří ho v případě potřeby doplňují a věci doobjednávají.        

 

Protidrogový vlak

Žáci 8. a 9. tříd si v protidrogovém vlaku prošli feťáckým příběhem. V doprovodu zkušených průvodců si tři skupiny našich žáků prožily osudy tří mladých lidí, kteří se dostali do kontaktu s drogou. Každý osud má jiný vývoj i konec – od dobrého po fatální. V posledním vagonu čekali prostějovští policisté, kteří tento fiktivní příběh doplnili reálnými případy z praxe a ochotně odpovídali na naše otázky. Snad bylo splněno poslání této akce – uvědomit si, že každý má svobodu a musí se sám rozhodnout pro svoji životní cestu. A ta špatná někdy začíná u toho, že nedokážeme odmítnout první cigaretu. 

 Poznávací exkurze do Prahy

 

Ve dnech 21. – 23. 3. 2018 se konala poznávací exkurze do Prahy, zúčastnili se jí vybrání žáci ze tříd 9. A i 9. B. Avšak ani mrazivé počasí nikomu nezkazilo náladu a všichni se těšili na nové zážitky.

            Po příjezdu do Prahy žáci navštívili Václavské náměstí a prohlédli si sochu sv. Václava. Potom jejich kroky směřovaly na Staroměstské náměstí, kde měli možnost vstoupit do prostor Staroměstské radnice s orlojem. Podívali se do sálů radnice, ale největší zážitek si odnesli z téměř 70 metrů vysoké radniční věže, protože její ochoz nabízí nejkrásnější výhled na historické jádro města. Další památka, která je naprosto uchvátila, je Karlův most. Zde žáci rozchod přivítali s velkým nadšením a pořídili si mnoho hezkých fotek na památku. Na závěr prvního dne se žáci vydali na Petřínskou rozhlednu.

            Druhý den následoval odjezd do centra města. Prohlídka pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje zahrnovala také památník parašutistů v kryptě kostela, který zanechal v dětech velmi silné pocity. Cesta poznání se potom přesunula na Malou Stranu do barokního kostela sv. Mikuláše. Potom se žáci přesunuli do areálu Pražského hradu. Zde vstoupili do Starého královského paláce a navštívili katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří a prošli se slavnou Zlatou uličkou. Po obědě je čekala prohlídka Národního divadla s odborným výkladem. Žáci měli dokonce možnost se posadit do hlediště a spatřit slavnou železnou oponu.

Večer byl pro žáky připraven další kulturní program v podobě návštěvy Hudebního divadla Karlín a muzikálového představení Dracula, kde hlavní roli ztvárnil Daniel Hůlka.

            Poslední den exkurze byl zakončen návštěvou židovského hřbitova a prohlídkou Pinkasovy synagogy. V synagoze nalezli jmenné seznamy českých a moravských Židů, kteří zahynuli během holocaustu. Poté už na žáky čekal pouze rozchod na Václavském náměstí a cesta domů.

            Věříme, že si žáci dovezli z Prahy mnoho krásných i nezapomenutelných zážitků a budou se do stověžaté matky měst rádi vracet.

 

 

  

 

 

A díky Vašim ( a našim) dětem je náměstí velikonočně krásné :)

více fotografií na FCB školy

Kid´s Athletics - sportovní úspěch

Dne 20.3.2018 se vybraní žáci čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili každoroční soutěže IAAF Kid’s Athletics ve Sportcentru v Prostějově. Soutěžilo družstvo pěti chlapců , kteří vybojovali nádherné 1. místo.Také družstvo děvčat porovnávalo své síly s ostatními školami. Ta obsadila pěkné 2. místo. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme další sportovní úspěchy.
Mgr. Jitka Chytilová

MAXITABLET

Nebojíme se nových technologií - obří tablet na zpestření výuky jazyků, tělocviku a všeho, co naše žáky napadne. Přestávky trávíme tancem nebo vědomostními kvízy - a je to tak lepší:)

Březen - měsíc knihy

Dnes 21. 3.  jsme navštívili s žáky oddělení dětské knihovny v Prostějově, zvoleným literárním tématem byly POVĚSTI, které doplnily učivo vlastivědy a navázaly na ukázky četby v čítance. Žáci si připomenuli pověsti z našich dávných dějin a také autory, které  se danému literárnímu žánru ve své tvorbě věnovali / A. Jirásek – Staré pověsti české, Z. Adla – Obrázky z českých dějin a pověstí /. Dále se seznámili s pověstmi místními např. o založení STAROREŽNÉ  v Prostějově nebo o prvních HANÁCÍCH. Dále si žáci osvojili význam slov – necky, valcha, bžunda, mrtvina atd. a pověsti si také poslechli i v hanáckém nářečí. Návštěva knihovny byla velkým přínosem a obohacením výuky. Žáci byli velmi spokojeni a už teď se těší na další návštěvu a zajímavé povídání o knihách, literárních žánrech a spisovatelích 

 Mgr. Marie Hrubá, 4. A

Divadélko první pomoci

Ve spolupráci s ČČK Prostějov pořádáme každoročně realistické besedy, kde "školíme" žáky umět se orientovat a zasáhnout při neočekávaných situacích. Besedy jsou odborně vedené a velmi oblíbené právě pro svou skutečnost připomínající atmosfétu.

Recitační soutěž na 2.stupni

Ve středu 7. 3. 2018 se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili školního kola recitační soutěže. Soutěžící byli rozdělení do 2 kategorií. Do první kategorie byli zařazeni žáci 6. a 7. tříd, do druhé kategorie žáci 8. a 9. tříd.  Všem účastníkům byly rozdány sladkosti jako ocenění jejich snahy a pro vítěze byly připraveny malé věcné ceny.

Výsledky recitační soutěže školního kola:

I. kategorie  - 6. a 7. třída

1.      1. místo – Dana Svozilová

2.      2. místo – Barbora Králová

3.      3. místo – Zuzana Zapletalová

 

II. kategorie - 8. a 9. třída

1.       místo – Nikol Šindlerová

2.       místo – Tereza Kaštylová

3.       místo – Sára Bráchová

Všichni úspěšní recitátoři jsou nominování do okresního kola v Prostějově, které se koná 27. března 2018 v klubu DUHA.

Všem recitátorům děkujeme za hezky strávenou hodinu poezie a za jejich vzornou přípravu na soutěž. Vítězkám přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy v okresním kole. 

 

 

 

 

 

 Finálové kolo soutěže „Chemík“

Ve čtvrtek 1.3.2018 proběhlo na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově finálové kolo chemické soutěže „Chemík“, do které postoupilo 8 nejlepších řešitelů ze tří internetových kol. Mezi nimi byl i Štěpán Povýšil z naší 9.A. Soutěžící poznávali chemické sklo a pomůcky, museli prokázat znalosti týkající se periodické soustavy prvků, tvorby vzorců a názvů chemických sloučenin a základních chemických výpočtů. V praktické části prováděli titraci a určovali koncentraci neznámého roztoku. Štěpán se umístil na krásném 3. místě a odnesl si nejen spoustu zážitků, ale i krásnou cenu.

 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

 

28.2.2018 Besedy s hasiči pro 2.ročníky

Pravidelný seriál besed s hasiči o prevenci a chování v případě ohrožení dnes opět děti zaujal i pobavil. Se záludnými otázkami si hravě poradily a dokonce si mohly vyzkoušet hasičskou výstroj na vlastní kůži.

23.2.2018 Čtenářské koutky

Vzdělávání nikdy nekončí a to ani pro pedagogy, proto se snažíme zařazovat a používat nové metody a znalosti ze všech školení, které absolvujeme. Takhle vypadá čtenářská dílna ve 2.C aneb - nechejme děti číst...

Jako každý rok proběhla na I.stupni 15.2.2018 recitační soutěž. Celkem se zúčastnilo 76 žáků ve 4 kategoriích. 

Kat.1.tříd

1. Daniel Friedl 1.A, Ella Jelínková 1.A

2. Adéla Kalábová 1.B

3. Tereza Krobotová 1.A

 

Kat. 2.tříd

1. Karin Všetičková 2.C

2. Tomáš Kýr 2.C, Jana Hýblová 2.C

3. Jan Kovář 2.B

 

Kat. 3.tříd

1. Zuzana Dostálová 3.C

2. Nikola Snášelová 3.B

3. Eliška Kudelová 3.C

 

Kat. 4.+5. tříd

1. Michaela Milerová 5.B

2. Tomáš Daněček 5.C, Julie Kolářová 5.C

3. Lucie Matějová 4.A, Jakub Toman 4.B, Antonín Nevřela 5.B, Šimon Šafranek 5.A


Všem gratulujeme a postupujícím přejeme úspěch v okresním kole.

PAŽOUT 1/2017 - PODZIM

Po roční pauze začal znovu fungovat redaktorský kroužek a časopis Pažout, kterému je víc jak 22 let, opět spatřil světlo světa. Najdete ho v elektronické podobě ve složce ŠKOLA - Zpávy z akcí. Pěkné počtení.

 

Dýňodlabání  

5. 10. 2017 se zúčastnilo 20 žáků naší školy soutěže Olomouckého kraje v Dýňodlabání na výstavě Flora Olomouc. Dvojice dětí dlabaly a zdobily dýně, které dostaly přímo na  místě. V kategorii mladších se umístila na 1. místě naše dvojice Anita Dostálová a Petr Vojkůvka ze 6.B. V kategorii starších vznikly také velmi nápadité a zdařilé práce. Žáky tvoření bavilo a pak si prohlédli celou podzimní expozici Flory.

 

 

Mikulášská nadílka

Stalo se již mnohaletou tradicí, že 5. prosince chodí na  1. stupni Mikuláš se svou družinou. Také v letošním roce to byla pro děti velká událost. Vždyť Mikuláše, čerty a anděly nevidí každý den. Potom, co zazpívaly písničku nebo řekly krátkou básničku, dostaly od Mikuláše nadílku.

 

  

 

 

 

Předvánoční Vídeň

 

Tradiční se už pro žáky naší školy stal poznávací zájezd do adventní Vídně. Tentokrát jsme jeli 15.prosince. Navštívili jsme zámek Schönbrunn, prohlédli jsme si zámecký park a nakoupili jsme na adventních trzích. Viděli jsme Hofburg, prošli jsme centrem Vídně a obdivovali jsme chrám sv. Štěpána. Naše putování po Vídni jsme zakončili u vídeňské radnice na vánočních trzích.

 

 

 

The School Champion of English

Na začátku měsíce února proběhla na naší škole již tradiční soutěž v anglickém jazyce- The School Champion of English. Soutěže se aktivně zúčastnilo celkem 45 žáků v písemném kole.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích – kategorie I. – 6.a 7. ročník, kategorie II. – 8. a 9. ročník. Do ústního kola postoupilo pět nejlepších z každé kategorie a zde museli prokázat své komunikační schopnosti a slovní zásobu z oblasti čtyř tématických celků. A jak to dopadlo?

kategorii 6. a 7. tříd se na prvním místě umístil Jan Mlčoch ze 7.B, druhá skončila Lucie Zárubová ze 7.B a třetí místo si odnesla Nikola Stančíková, taktéž ze 7.B.

kategorii 8. a 9. ročníků zvítězil Filip Šiška ze třídy 9.A, druhé místo patřilo Vendule Tesařové z 8.A a na třetím místě se umístila Barbora Šlézarová z 8.A.

 

Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme těm, kteří se umístili na předních místech.