Zprávy z akcí

Recitační soutěž I.stupně

Jako každý rok proběhla na I.stupni 15.2.2018 recitační soutěž. Celkem se zúčastnilo 76 žáků ve 4 kategoriích. 

Kat.1.tříd

1. Daniel Friedl 1.A, Ella Jelínková 1.A

2. Adéla Kalábová 1.B

3. Tereza Krobotová 1.A

 

Kat. 2.tříd

1. Karin Všetičková 2.C

2. Tomáš Kýr 2.C, Jana Hýblová 2.C

3. Jan Kovář 2.B

 

Kat. 3.tříd

1. Zuzana Dostálová 3.C

2. Nikola Snášelová 3.B

3. Eliška Kudelová 3.C

 

Kat. 4.+5. tříd

1. Michaela Milerová 5.B

2. Tomáš Daněček 5.C, Julie Kolářová 5.C

3. Lucie Matějová 4.A, Jakub Toman 4.B, Antonín Nevřela 5.B, Šimon Šafranek 5.A


Všem gratulujeme a postupujícím přejeme úspěch v okresním kole.

PAŽOUT 1/2017 - PODZIM

Po roční pauze začal znovu fungovat redaktorský kroužek a časopis Pažout, kterému je víc jak 22 let, opět spatřil světlo světa. Najdete ho v elektronické podobě ve složce ŠKOLA - Zpávy z akcí. Pěkné počtení.

 

Dýňodlabání  

5. 10. 2017 se zúčastnilo 20 žáků naší školy soutěže Olomouckého kraje v Dýňodlabání na výstavě Flora Olomouc. Dvojice dětí dlabaly a zdobily dýně, které dostaly přímo na  místě. V kategorii mladších se umístila na 1. místě naše dvojice Anita Dostálová a Petr Vojkůvka ze 6.B. V kategorii starších vznikly také velmi nápadité a zdařilé práce. Žáky tvoření bavilo a pak si prohlédli celou podzimní expozici Flory.

 

 

Mikulášská nadílka

Stalo se již mnohaletou tradicí, že 5. prosince chodí na  1. stupni Mikuláš se svou družinou. Také v letošním roce to byla pro děti velká událost. Vždyť Mikuláše, čerty a anděly nevidí každý den. Potom, co zazpívaly písničku nebo řekly krátkou básničku, dostaly od Mikuláše nadílku.

 

  

 

 

 

Předvánoční Vídeň

 

Tradiční se už pro žáky naší školy stal poznávací zájezd do adventní Vídně. Tentokrát jsme jeli 15.prosince. Navštívili jsme zámek Schönbrunn, prohlédli jsme si zámecký park a nakoupili jsme na adventních trzích. Viděli jsme Hofburg, prošli jsme centrem Vídně a obdivovali jsme chrám sv. Štěpána. Naše putování po Vídni jsme zakončili u vídeňské radnice na vánočních trzích.

 

 

 

The School Champion of English

Na začátku měsíce února proběhla na naší škole již tradiční soutěž v anglickém jazyce- The School Champion of English. Soutěže se aktivně zúčastnilo celkem 45 žáků v písemném kole.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích – kategorie I. – 6.a 7. ročník, kategorie II. – 8. a 9. ročník. Do ústního kola postoupilo pět nejlepších z každé kategorie a zde museli prokázat své komunikační schopnosti a slovní zásobu z oblasti čtyř tématických celků. A jak to dopadlo?

kategorii 6. a 7. tříd se na prvním místě umístil Jan Mlčoch ze 7.B, druhá skončila Lucie Zárubová ze 7.B a třetí místo si odnesla Nikola Stančíková, taktéž ze 7.B.

kategorii 8. a 9. ročníků zvítězil Filip Šiška ze třídy 9.A, druhé místo patřilo Vendule Tesařové z 8.A a na třetím místě se umístila Barbora Šlézarová z 8.A.

 

Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme těm, kteří se umístili na předních místech.