Úkoly - 8.A

Třídní učitelka Mgr. Iveta Vykydalová, vykydalovai.zshor@centrum.cz

Nj, Aj, Cj - messenger, Google Claasroom