Úkoly - 6.C

Třídní učitel Mgr. Petr Hlavica, hlavicap.zshor@centrum.cz