Úkoly - 4.C

Třídní učitelka Mgr. Andrea Kovářová, kovarovaa.zshor@centrum.cz

Aj - Mgr. Karolína Hanáková, hanakovak.zshor@centrum.cz

      Mgr. Michaela Mayerová, strouhalovam.zshor@centrum.cz

www.skolavpyzamu.cz (4.C)

messenger