Prázdninový provoz školní družiny

18.červen 2020 12:23

Prázdninový provoz ŠD při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Termín: 20. 7. do 24. 7. 2020, od 7:00 do 16:00 hodin

Informace k přihlášení dítěte do školní družiny o hlavních prázdninách

O letních prázdninách je provoz školní družiny omezen. Umístění dítěte do školní družiny je možné v týdenních intervalech, do různých školních družin města Prostějova, dle rozpisu služeb, který naleznete v přehledné tabulce na stránkách naší školy.

Rodiče musí sami dítě na prázdninový provoz řádně přihlásit na základní škole, která zajišťuje provoz školní družiny (dále ŠD) v daném termínu, ve kterém bude dítě ŠD navštěvovat.

Pokud dítě bude o prázdninách chodit do ŠD, rodiče musí vyplnit a odevzdat zápisní lístek, kde uvedou čas příchodu a odchodu dítěte ze ŠD a také osobu, která si dítě bude vyzvedávat. Zápisní lístek (přihlášku do ŠD) je možné vyzvednout u vedoucí vychovatelky na naší škole, v registru tiskopisů za hlavními dveřmi nebo stáhnout z webu školy.

Podmínkou přijetí dítěte do ŠD  je podání přihlášky do 26. června 2020 do 15:00 hodin a úhrada poplatku 100 Kč/ týden hotově na sekretariátu školy, kterou bude dítě o prázdninách navštěvovat. Pokud rodiče dítě do ŠD v době provozu hlavních prázdnin do 26. června 2020, do 15:00 hodin nepřihlásí, (nepodají řádně vyplněnou přihlášku a neuhradí poplatek 100 Kč/týden), nemůže být dítě do školní družiny umístěno!

Při podání přihlášky je nutné vyplnit také čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. V případě, že zákonný zástupce dítě do ŠD přihlásí a přihlášené dítě se týdenního letního provozu nezúčastní, poplatek se vrací na základě písemné žádosti.

V případě dotazů a nejasností volejte 775 734 442 nebo pište na email: sdhor@seznam.cz

 

 

V době prázdninového provozu není zajištěno stravování. Děti musí mít jídlo a pití na celý den s sebou.