Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníku

03.červen 2020 10:22

Vážení rodiče,

na základě zjištění Vašeho zájmu o konzultace v 6. – 8. ročníku, Vám nyní můžeme poskytnout podrobnější informace.  Tyto aktivity budou na naší škole probíhat od 8. do 19. 6. 2020.  Provoz školy podléhá přísným hygienickým požadavkům.  Konzultační aktivity budou probíhat 2 dny v týdnu – budou se týkat probraného učiva z českého jazyka, matematiky, angličtiny, setkání s třídními učiteli, klasifikace apod. Konkrétní rozvrh na dané dny bude upřesněn později a v dostatečném předstihu předán žákům třídními učiteli. Vzhledem k hygienické situaci a současnému provozu školní jídelny není možné během zmíněných aktivit zajistit oběd ve školní jídelně. Současně také žáci nebudou používat šatní skříňky. Žáci, kteří budou docházet na konzultace, si je při první návštěvě školy vyklidí. Ostatní žáci, kteří se konzultací nezúčastní, si je musí vyklidit nejpozději při předání vysvědčení. To proběhne 30. 6. 2020 a o konkrétní podobě budete předem informováni. Žáci musí během své přítomnosti ve škole dodržovat stanovená pravidla. Zejména se jedná o následující důležité pokyny: - do školy vstupují pouze žáci školy, nikoliv jejich doprovod, žák při prvním příchodu školy odevzdá čestné prohlášení (viz příloha) - žáci jsou rozděleni do skupin nejvýše po 15, každá skupina bude mít vyhrazenu jednu učebnu, žáci budou sedět v lavicích po jednom, - po příchodu do školy použijí žáci připravenou dezinfekci na ruce, - ve všech prostorách školy platí povinnost nosit roušky, tato povinnost neplatí pouze při pobytu ve třídě během konzultací. O možnosti odložit roušky však vždy rozhoduje vyučující v dané hodině, - každý žák má povinnost mít na den 2 roušky a sáček na jejich uložení, - ve vnitřních prostorách školy se žáci pohybují tak, aby se nesdružovali a dodržovali mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, - během pobytu žáků ve škole bude zajištěno intenzívní větrání tříd jako jeden z hlavních preventivních faktorů šíření infekce, - žáci se snaží minimalizovat čas strávený mimo učebnu. Uzavření klasifikace za 2. pololetí je stanoveno na 22. 6. 2020, klasifikační pedagogická rada za 2. pololetí proběhne 23. 6. 2020. Učebnice budou žáci 6. – 8. tříd vracet až na začátku příštího školního roku. Děkujeme vám za dosavadní spolupráci, pochopení a podporu v uplynulých měsících a věříme, že společnými silami úspěšně zvládneme zakončit i celý školní rok. 

V Prostějově 1.6.2020                                                                                                                                                                                            Mgr. Marie Nováčková, zástupkyně ředitelky