Hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/20

25.květen 2020 09:28

Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče,

 hodnocení žáků na konci školního roku 2019/20 bude probíhat podle platné vyhlášky MŠMT č.  211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou najdete v záložce dokumenty. Ve všech vyučovacích předmětech budou žáci naší školy hodnoceni známkou.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

§    z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

§    podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

§    podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu školy),

§    podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

§    snahu žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

§    samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

§    zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm „nedostatečný“.

Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách tj. do 10. března 2020.

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí 

Vysvědčení bude žákům předáváno poslední vyučovací den úterý 30. června 2020.

O konkrétní formě Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

 

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci při distančním vzdělávání a přeji Vám pevné zdraví a úspěšné ukončení školního roku.

V Prostějově 21. 5. 2020                                                                        Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy