Vítejte

Naše škola působí mezi prostějovskými školami již od 1.září 1977.

Je zaměřena na výuku plavání a jako jediná v Prostějově má svůj vlastní plavecký bazén. A tak vedle klasických tříd existují i třídy plavecké. Velké sportovní vyžití mohou žáci uplatnit ve dvou moderně vybavených tělocvičnách,  na travnatých venkovních hřištích a sportovišti s umělým povrchem. Jedna z tělocvičen poskytuje i adrenalinové vyžití v podobě horolezecké stěny, která je k dispozici našim žákům i široké veřejnosti. V rámci přestávek a školní družiny mohou děti dále využívat zelené plochy s prolézačkami a školní dvůr. Pro výuku pěstitelských prací slouží rozsáhlý školní pozemek.

Škola podporuje moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky s dalších pomůcek. Proto jsou ve škole dvě počítačové učebny s internetovým připojením, audiovizualní a multimediální technikou pro výuku cizích jazyků a informatiky. Téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a učitelským počítačem. K vybavenosti školy ještě patří řada odborných učeben - chemie, hudební výchovy, cizích jazyků (1.stupeň AJ, 2.stupeň NJ a RJ), dílny školní kuchyňka. Samozřejmostí jsou samostatná oddělení školní družiny s petrým zábavně-vzdělávacím programem a školní jídelna.

Svým žákům škola rovněž zajišťuje rozsáhlou nabídku mimoškolních aktivit ve formě školních akcí, zájmových kroužků (viz.Kroužky), nepovinných předmětů na 1.stupni (sborový zpěv, náboženství) a povinně volitelných předmětů na 2.stupni.

Pro nadané žáky zajišťuje škola mnoho vzdělávacích soutěží a olympiád (matematická, jazyková, recitační...) a zapojování do řady výchovně-vdělávacích projektů.

Každoročně škola zajišťuje výchovně-vdělávací exkurze, pobyty v přírodě, lyžařské výcviky, prázdninové tábory, kulturní akce, sportovní olympiádu a mnoho dalších aktivit. Při výchovně-vzělávací práci klade škola důraz na slušnost, spolupráci, pohodovou atmosféru a využívání rozličných metod a forem práce.

Nejnovější novinky

Veselá věda - školní rok 2019/2020

I v příštím školním roce se otevře  “Veselá věda" - kroužek zábavných “skorov…

Číst více…

Změna způsobu stravování

Vážení rodiče, od září 2019 dojde ke změně způsobu úhrady za stravování. Bližší inform…

Číst více…

Jarní část sběru starého papíru

V týdnu od 8.4. do 12.4. budeme velice rádi za každé kilo starého papíru, které přinesete. Brána do d…

Číst více…

Dovolba člena školské rady

Vážení rodiče, 31. 8. 2019 končí ve funkci předsedkyně školské rady paní Eva Moudrá, proto je nutn&a…

Číst více…

Aktualizovali jsme informace k zápisu do prvních tříd pro rok 2019/2020

Vše potřebné najdete v sekci Škola - Zápis.…

Číst více…

Nadcházející školní akce

Květen

23

Zpíváme si pro radost, soutěž pro žáky 1.stupně

škola |

Květen

24

První pomoc 8.A, B

|

Květen

24

Vystoupení Horáčku na Noci kostelů

Kostel sv.Cyrila a Metoděje, Brněnská ul. | 18.00

Květen

27

Okresní kolo Pythagoriády - 5.ročníky

škola | 8.00

Květen

29

Zpátky do školy - návštěva seniorů z CSS

škola |

Květen

30

Focení tříd 1.stupně (30. - 31.5.)

škola | 8.30 - 12.30